ຫົວເລື່ອງ

 

ຖ້ານເອກະສານ

Exposition virtuelle sur la Loire

ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃນໂຂງເຂດແຮງງານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ / ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດມາຍ (ກະຊວງຍຸຕິທຳ)
ກົດໝາຍສິ່ງແວດລ້ອມ / ພູໄຊ ຈັນທະວົງ
ກົດໝາຍອາຍາ / ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດມາຍ (ກະຊວງຍຸຕິທຳ)
ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບກົດໝາຍແພ່ງ / ວິໄຊ ສີຫາປັນຍາ
ຄູ່ມືສຳລັບຄູ່ສອນ / ມູນນິທິຊາຊາກາວາ ເພື່ອສັນຕິພາບ

...

ຫໍສະໝຸດຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ

ຫໍສະໝຸດຂອງການທົດສອບ PMB ສະເໜີທ່ານ 60 ເອກະສານ ເພື່ອທົດສອບລະບົບ, ໜ້ານີ້ສະເໜີຫຼາຍທາງເລືອກຂອງການຊອກ ແລະ ການ ເຄື່ອນທີ່ຈາກໜ້ານີ້ຫາໜ້າອື່ນ, ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນສາມາດດັດແປງໄດ້ .

ການບໍລິການ PMB ແມ່ນເປັນຂອງທ່ານແລ້ວ ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານໃນການດັດແກ້ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ PMB ຂອງທ່ານແທດເໝາະກັບການນຳໃຊ້.

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ

ເລືອກພາສາ

ເຂົ້າໂປແກມ  

ທີ່ຢູ່

ຫໍສະໝຸດຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ
ຖະໜົນ ດອນນົກຂຸ້ມ
ຕູ້ ປ.ນ 822 ບ້ານດອນນົກຂຸ້ມ ວຽງຈັນ
ສປປລາວ  
(+85621) 352821-20
ຕິດຕໍ່